Stadshout Deventer

Stadshout Deventer

Hout van de stad, voor de stad.

 

Hout van de stad, door de stad en voor de stad. Dat is het motto van het project Deventer Stadshout dat tijdens de Open Molendag van 13 mei afgetrapt wordt door wethouder Frits Rorink

Directeur Jan Jette Donker van het Groenbedrijf is blij dat het hout dat zijn mannen dagelijks snoeien, rooien en kappen de komende jaren steeds vaker terug gegeven wordt aan de stad. ‘We beginnen bescheiden met snijplankjes die door de Parabool en Ambelt gemaakt zijn van een iep die bij de Bergkerk stond. Het is onze bedoeling om de komende jaren zoveel mogelijk hout een nieuwe bestemming binnen Deventer te geven.’ 

Klein beginnen

De gemeente Deventer telt zo’n 70.000 geregistreerde bomen. Om die populatie gezond te houden is snoeien van levensbelang. Bomen die ziek zijn of om andere redenen gekapt moeten worden, worden nu verwerkt tot brandhout of houtsnippers. Dat kan anders. In navolging van initiatieven in andere steden start Deventer met het registreren van gekapte bomen die goed een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Donker: ‘We zoeken steeds de samenwerking met lokale partijen die goede ideeën hebben om het hout te verwerken. De beschikbare hoeveelheid hout is nu nog beperkt omdat we pas sinds kort begonnen zijn met de registratie en opslag.’

Tijdens de Open Molendag worden de eerste Stadshout snijplankjes verkocht bij de Bolwerksmolen. Leerlingen van de Ambelt en de Parabool laten zien hoe ze de plankjes gemaakt hebben. Ook zijn er houtzaagdemonstraties van de leerlingen van het Helicon, kunnen kinderen meedoen aan een timmerworkshop en laat de molenaar zien hoe de bomen tot planken gezaagd worden.

Het Volkshuis maakt poffertjes en zet de koffie.

Programma Open Molendag en aftrap Stadshout Deventer

Tijd:     10 tot 16 uur
Plaats: Bolwerksmolen

10.00 Start kindertimmerwerkplaats
11.00 Vertrek Malle Jan naar het Worpplantsoen om boom op te halen
11.30 Dweilorkest De Deurdweilers
12.00 Wethouder geeft startschot Deventer Stadshout, aankomst Malle Jan.
12.05 Start verkoop eerste Deventer Stadshout snijplanken van de Iep bij de Bergkerk.
14.00 Demonstratie buikorgels en (drie) optredens goochelaar.

Hele dag:

  • Rondleiding in en om de Bolwerksmolen.
  • Uitleg werking molen: kruien, zwichten, op de wind zetten etc.
  • Demonstraties zagen in en buiten de molen.
  • Boom uit het water trekken.
  • Fries draaiorgel De Paltrok.
  • Verkoop bijenproducten.
  • Demonstraties figuur-kettingzagen door Helicon.
  • Demonstraties Stadshout door Parabool en Ambelt.
  • Houtbranden en jamverkoop door Stoere werkers.
  • Houtkunstenaar Cor.